ต้นทุนมากกว่าความกังวลเรื่องความยั่งยืนเมื่อซื้ออาหาร

ต้นทุนมากกว่าความกังวลเรื่องความยั่งยืนเมื่อซื้ออาหาร

หัวใจของ European Green Deal กลยุทธ์ Farm to Fork มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบอาหารที่ยุติธรรม ดีต่อสุขภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสหภาพยุโรป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว EC เสนอให้ลดการใช้สารกำจัดศัตรูพืชลง 50% ลดการใช้ปุ๋ยลง 20% และเพิ่มการผลิตแบบออร์แกนิกเป็น 25% จนถึงปี 2573 เป้าหมายเหล่านี้สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้บริโภคคิดเกี่ยวกับระบบอาหารที่ยั่งยืนหรือไม่

ผลลัพธ์หลักของ Eurobarometer พิเศษใหม่

การทำให้อาหารของเราเหมาะสำหรับอนาคต – ความคาดหวังของพลเมือง”แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าชาวยุโรปให้ความสำคัญกับรสชาติ ความปลอดภัยของอาหาร และต้นทุนมากกว่าความกังวลเรื่องความยั่งยืนเมื่อซื้ออาหารในขณะที่การอภิปรายเชิงนโยบายและเป้าหมายของกลยุทธ์ Farm to Fork เกี่ยวกับระบบอาหารที่ยั่งยืนส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคถือว่า “มีคุณค่าทาง

โภชนาการและดีต่อสุขภาพ

เป็นคุณลักษณะที่สำคัญที่สุดของอาหารที่ยั่งยืน การใช้สารกำจัดศัตรูพืชเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ตลอดจนราคาที่สามารถจ่ายได้นั้นอยู่ในอันดับที่สามและสี่ เมื่อพูดถึงลักษณะของอาหารที่ผู้บริโภครับรู้ว่ามีความยั่งยืนแม้ว่าเป้าหมายของกลยุทธ์ Farm to Fork จะเพิ่มการผลิตออร์แกนิกเป็น 25% ภายในปี 2030 แต่ผู้บริโภคกลับกล่าวถึง “ออร์แกนิก” 

เฉพาะในอันดับที่ 9 ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่เชื่อมโยงกับ

อาหารที่ยั่งยืน นอกจากนี้ เมื่อถูกถามว่าการกินเพื่อสุขภาพและยั่งยืนเกี่ยวข้องกับอะไร ผู้บริโภคให้คะแนนการกินอาหารออร์แกนิกในอันดับที่ 12 เท่านั้นมุมมองของผู้บริโภคเหมาะสมกับเป้าหมายอันทะเยอทะยานของกลยุทธ์ Farm to Fork เพื่อสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนได้อย่างไรเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสำรวจกล่าวว่าการมีอาหารเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนและราคาไม่แพงจะช่วยให้พวกเขารับเอาอาหาร

ดังกล่าวไปใช้ได้ นอกจากนี้ “ฉลากความยั่งยืน

ที่ชัดเจนและเรียบง่ายยังถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้สามารถเลือกได้ตามลำดับ และมีเพียง 43% ของผู้บริโภคเท่านั้นที่เห็นว่าผู้บริโภคมีบทบาทในการทำให้ระบบอาหารมีความยั่งยืนมากขึ้นผลลัพธ์ของ Eurobarometer นี้แสดงให้เห็นว่าลักษณะหลายมิติของอาหารยั่งยืนและระบบอาหารยั่งยืน – การบูรณาการมิติทางเศรษฐกิจ สังคม (รวมถึงสุขภาพ) และสิ่งแวดล้อม – ไม่ได้สะท้อนให้เห็นโดยทั่วไปว่าชาว

ยุโรปมีมุมมองต่ออาหารและอาหารยั่งยืนอย่างไร

กลยุทธ์เชิงนโยบายที่แยกจากมุมมองของผู้บริโภคทั่วไปเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความยั่งยืนเพื่อลดความสามารถในการแข่งขันของห่วงโซ่อาหารเกษตรของสหภาพยุโรปโดยการเพิ่มต้นทุนการผลิตโดยไม่มีการสำรองที่เหมาะสมจากความต้องการของตลาด ดังที่เห็นมาแล้วในอดีต เงินอุดหนุนจากภาครัฐอาจชดเชยช่องว่างในระยะสั้น/กลาง แต่ก็ไม่ใช่ทางออกที่ยั่งยืนในระยะยาว

Credit : สล็อต / ยูฟ่าสล็อต